DOSTĘPNE RODZAJE PRAW DO MATERIAŁÓW:

Editorial

Licencja Editorial oznacza, że zdjęcia nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych reklamowych. 

Zdjęcie na licencji editorial może być wykorzystywane:

W prasie i mediach drukowanych i elektronicznych

Na blogach i stronach internetowych

W niekomercyjnych prezentacjach

Zdjęcie na licencji editorial NIE może być wykorzystywane:

We wszelkiego rodzaju materiałach reklamowych i promocyjnych

W żadnych reklamowych i promocyjnych celach, np. w związku z otrzymaniem wynagrodzenia za umieszczenie takiego zdjęcia lub osoby na nim przedstawionej.

W przypadku wątpliwości skontaktuj się z naszym supportem.

Royalty-Free (RF)

Materiały royalty-free mogą być wykorzystywane wielokrotnie do wielu projektów bez ponoszenia dodatkowych opłat. Ceny materiałów royalty-free są stałe i zależą jedynie od wielkości plików, rozdzielczości i parametrów technicznych. Wykorzystanie materiałów RF w kolejnych projektach nie podlega kolejnym opłatom. Prawa do korzystania z zakupionych produktów RF udzielane są tylko podmiotowi widniejącemu na fakturze, nie mogą być przenoszone na inne podmioty. Oznacza to, że jeśli klient sprzeda licencję na projekt zawierający materiały RF, nabywca nie może wykorzystać tego produktu w jakikolwiek inny sposób niż w ramach zakupionego projektu. Licencje na materiały RF są niewyłączne. Materiały RF wykorzystane w mediach MUSZĄ być podpisane wg wzoru: fot. Imię_Nazwisko/boxingphotos.pl. Podpisywanie materiałów w przypadku projektów graficznych powinno pojawić się w stopce, bądź miejscu poświęconym prawom autorskim.

Pliki podglądowe

BoxingPhotos.pl zezwala na bezpłatne wykorzystanie plików podglądowych swoich produktów, pod warunkiem, że są one wykorzystywane we wstępnych projektach i materiałach poglądowych. Pliki podglądowe stworzone są w celu lepszego przyjrzenia się fotografii lub stworzenia projektu do prezentacji klientowi. W celu ułatwienia oceny jakości materiałów oryginalnych, udostępniono funkcję lupy, która umożliwia podgląd wybranego fragmentu materiału po najechaniu na niego kursorem myszy. Wykorzystanie plików podglądowych w projektach końcowych, bez względu na przeznaczenie jest niedozwolone.

Powiązane zdjęcia:

Close Menu